Tevékenységeink

  • Projektek generálása
  • Pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatok lebonyolításában aktív közreműködés, tanácsadás
  • Pályázatok elszámolásában segítségnyújtás, tanácsadás
  • Hátrányos helyzetű rétegek számára szabadidős-, kulturális-, egészség-prevenciós-, sport- programok szervezése és lebonyolítása, ifjúsági programok, táboroztatás támogatása
  • Civil szervezetek hálózatosodási folyamatában aktív közreműködés, együttműködések generálása
  • Munkaerő-piaci képzési programok szervezése, lebonyolítása

 

1. 2012. 04.01-2014.05.30. között tagszervezeteink a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (MESE), és az Együtt Közösen Egymásért Egyesület (EKEE), továbbá a Palló Ifjúságsegítő Egyesülettel közös konzorciumban TÁMOP-525/B-s drogprevenciós projektjét bonyolítottuk számos civil szervezettel, önkormányzati, intézményi együttműködéssel, közösen. A projektben projektmunkatárs voltam. A projekt keretében a vásártéri drogprevenciós központban segítettünk azoknak a családoknak, akik gyermekei a szülők elfoglaltsága, vagy akadályoztatása esetén az utcán csellengve töltötték volna szabad idejüket. Mi alternatív lehetőséget biztosítottunk számukra a szabadidő hasznos eltöltésére. A vásártéri fiatalok csapatát klubfoglalkozások, sportprogramok keretében lefoglaltuk, segítettük tanulmányi előmenetelüket, korrepetáltuk őket, így sokan leérettségiztek, vagy sikeresen elvégezték középiskolai tanulmányaikat, elhelyezkedtek és többen családot is alapítottak közülük időközben.

2. Tagszervezetünk, a MESE TÁMOP-552-es, az önkéntesség elterjesztésére irányuló pályázatát, több tagszervezetünkkel közösen generáltuk. A projekt 2012.10.01-2013.09.30-a között tartott. E program keretében 2012.12.05-én megrendeztük az Önkéntesek Világnapja rendezvényt, 2013.05.04-én pedig az Esély Napi rendezvényt. A projekt menedzsere én voltam. A programsorozat keretében képzéseket szerveztünk a fiatalok és szüleik, valamint a fogyatékossággal élők számára. Az önkénteseink a sorstársainknak és a hátrányos helyzetben élő családok mindennapi életvitelének könnyítésében segédkeztek.

3. A MESE-ben 2013-ban lezárult a 12 hónapos TÁMOP-262-es belső szervezetfejlesztési projekt. A projekt keretében a munkaerő-piaci szolgáltatások közül a szociális információnyújtási és a munkaerő-piaci információnyújtási szolgáltatásainkat az OFA minősítetésében elfogadta. Koordinátor voltam a projektben.

4. A MESE-vel egy szlovák-magyar Interreg-es projektben is részt vettünk 2011. decemberétől. Az érdemi munkát – heves megyei civil szervezeteknek tanácsadás és szolgáltatások – az Életfa Környezetvédő Szövetség munkatársai végezték. A MESE megbízásából egy 10 hónapos tanácsadási, projektgenerálási feladatokat láttunk el sikerrel 2012. októberétől.

5. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a Nógrád Megyei Önkormányzat által működtetett Családi, Esélyteremtési és Önkéntes Házzal (CSEÖH), akik a szilaspogonyi Kőleves Fesztiválon 2 csapat részvételének megszervezését és lebonyolítását bízták Szövetségünkre 2013-ban.

6. A NITOR-VIA Kft-től megbízást kaptunk egy kórházi projekt fotódokumentációjának elkészítésére.

7. 2013.07.30-2013.08.04. között 6 napos gyermektábort szerveztünk és bonyolítottunk le – szállással, ellátással, programokkal – a Nógrád Megyei Gyermekbarát Egyesület megbízásából a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek és fiatalok számára. A program végén kisebb iskolakezdési csomagot is biztosítottunk a tanulók részére.

8. A Szent Lázár Megyei Kórháztól megbízást kaptunk a kórház 2013-2017. évi Egészségtervének elkészítésére. A megbízást alvállalkozók bevonásával végeztük el. Ezen túlmenően túrákat szerveztünk, egészségügyi állapotfelmérést végeztettünk alvállalkozók bevonásával és egészségtudatos előadásokat szerveztünk a TÁMOP-612, „Egészségesen az egészségügyben” projekt keretében. Egészségügyi szűréseket végző szakembergárda részére ellátást és a célcsoportok számára szűrő vizsgálatokat biztosítottunk az eGÉSZSÉG nevű TÁMOP-615-ös programban, melyben a kórház konzorciumi partnere volt a Nógrád Megyei Fejlesztési Ügynökségnek.

9. 2014.03.01-2015.02.28. között a „Palóc térjátékok” című projektünket sikeresen megvalósítottuk: SMCA-2013-0725-S azonosítószámon 5.334.976.- Ft-ot nyertünk a Svájci Civil Alap támogatásával. A programban több fogyatékos szervezettel együttműködtünk: MESE, Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete, Siketek (SINOSZ) helyi szervezete. A projekt keretében 3 főt foglalkoztattunk megbízási jogviszonyban, részmunkaidőben. Térjáték nevű programjainkkal a hátrányos helyzetű családokban élő csellengő, netfüggő fiataloknak kívántunk interaktív, játékos formában testmozgással, és agytornával összekapcsolt alternatív szabadidős tevékenységeket biztosítani, ezáltal igyekeztünk összeszokott közösségekké alakítani a fiatalokat és a szüleiket. Meghívásos focirangadóink legendásak voltak, és a térjátékok megrendezésének igénye esetenként azóta is vissza-visszatér.

10. Előadásokat tartottunk civil szervezetek részére a civil törvény és a PTK. módosításairól, a 2014. évi Norvég Civil Támogatási Alapos támogatásról. Többször is pályázatot nyújtottunk be a Norvég Civil Támogatási Alaphoz. Sajnos nem jutottunk tovább a 2. körre.

12. Pályázatot nyújtottunk be a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatához egy ÁROP-os városi projekthez kapcsolódóan meghirdetett mini projektre 3 MFt összegre. A „Hatva hass!” című pályázatunkon végül 1,5 MFt-ot nyertünk. Az egészséges életmóddal kapcsolatos mini projektünk keretében receptkönyvet adtunk ki, aktívan bekapcsolódtunk a városi majális családi programjainak szervezésébe, 200 adagos gulyással kedveskedtünk a szervezők és a fellépők népes csapatának, helyet biztosítottunk a Vöröskereszt szűréseinek, a Magyar Rákellenes Liga rendezvényeihez. A mini projekt keretében megvásárolt eszközöket (üstház, üst, bogrács, gázzsámoly, gázpalack és kellékeik) igény esetén családi rendezvényekhez civil szervezeteknek és baráti társaságoknak térítésmentesen kölcsönözzük.

13. Pályázatot nyújtottunk be a NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) működési és szakmai felhívására, valamint az NCSSZI ifjúsági felhívására. Az utóbbin nem nyertünk, de a NEA működési pályázatán nyertünk 350.000.- Ft-ot és a szakmai pályázatunkon 1.491.000.- Ft-ot. A NEA-s projektek segítenek sakk-klub, ifjúsági klub és bridzs klub keretében a hátrányos helyzetű családok számára a szabadidő hasznos eltöltésére alternatív lehetőségeket biztosítani. A szakmai projekt keretében munkaerő-piaci képzéseket szerveztünk. 15 fő 11-es részére pályaorientációs képzést, 15 fő civil vezető és középiskolai koordinátor részére pedig iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos képzést tartottunk. 5 fő részére munkaerő-piaci kulcskompetencia felmérést végeztettünk a fiatalok részére. Ugyanezen program keretében a napokban megszerveztünk Somogy-, Fejér, és Nógrád megyei civil vezetők részére egy szakmai tapasztalatcserét Salgótarjánban.

14. Salgótarján MJV Önkormányzata újabb ÁROP-os pályázaton nyert 32,27 MFt-ot járási esélyegyenlőségi programterv kidolgozására és járási esélyegyenlőségi kerekasztal létrehozására. A képzésekkel, workshopokkal és egyéb rendezvényekkel tarkított 7 hónapos projekt projektmenedzsere én voltam, a projekt 2015.11.30-án fizikailag lezárult.

15. A Családi, Esélyteremtési és Önkéntes ház felkérésére és megbízásából a térjátékokat szervezünk a megyében, és a Sakkozzuk ki! akciócsoport kocsma-kvíz játékát adaptáltuk az IKSZT-kben, ahol a tapasztalataink szerint nem csak a fiatalok, hanem több generáció méri össze tudását.

Rövidített, 2000 karakteres bemutatkozás:
Legfontosabb céljaink:
A Nógrád megyei civil szervezetek szakmai együttműködésének szélesítése, fejlesztése, közös projektek generálása, hozzájuk finanszírozási források felkutatása, a projektek megvalósítása, ezáltal a civil szervezetek hálózatba tömörülésének elősegítése.
Célcsoportjaink:
A hátrányos helyzetűek, fiatalok, nők, időskorúak és nyugdíjasok, valamint a testi-értelmi-érzékszervi sérüléssel élők csoportjai.
Eddigi tevékenységeink:
2013. nyarán 6 napos gyermektábort szerveztünk és bonyolítottunk le – szállással, ellátással, programokkal hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek és fiatalok számára.
2014-2015-ben a „Palóc térjátékok” című projektünket sikeresen megvalósítottuk. A térjátékokkal a hátrányos helyzetű családokban élő csellengő, netfüggő fiataloknak tudtunk interaktív, játékos formában testmozgással, és agytornával összekapcsolt alternatív szabadidős tevékenységeket biztosítani, közösségépítést végezni.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-os projektjéhez kapcsolódóan „Hatva hass!” címen 1,5 MFt-ot nyertünk. Az egészséges életmóddal kapcsolatos mini projektünk keretében receptkönyvet adtunk ki, aktívan bekapcsolódtunk a városi majális családi programjainak szervezésébe, helyet biztosítottunk a Vöröskereszt szűréseinek, a Magyar Rákellenes Liga rendezvényeihez.
2015-ben a város esélyegyenlőségi ÁROP-os pályázatában aktív szerepet vállaltunk.
A NEA 2015. évi működési és szakmai pályázatán is nyertünk: ifjúsági programokat, sakk- és bridzs klubot működtettünk. A szakmai pályázat keretében Iskolai Közösségi Szolgálati koordinátori és pályaorientációs képzéseket szerveztünk, munkaerő-piaci kulcskompetencia felméréseket készíttettünk, továbbá 3 megye civil vezetőit ültettük le egy kerekasztalhoz tapasztalatcsere céljából.
Évek óta a Szent Lázár Megyei Kórház különböző egészségmegőrző és prevenciós célú projektjeiben aktív szerepet vállalunk a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetével közösen.

16. A 2016-os évi tavaszi fordulóban a városi civil pályázaton a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított Civil Alapból nyertünk 70.000.- Ft-ot, melyet a majális városi rendezvénye keretében használtunk fel.
17. 2016.09.24-én a MESE által rendezet Vásártéri Vásár és Fogyatékos Sportnapján sajnos nem voltak túl sokan. Szerénységem és Kiss József MESE-nél foglalkoztatott közhasznú munkatársunk segített főzni: 120 adag sűrű, rendkívül jól sikerült babgulyást főztünk, mindenki megelégedésére. A VGYNME-nél 15 fős gyengénlátó versenyző mérte össze a tudását, köztük több budapesti sakkozó. A nagy kavarodásban majdnem elfelejtkeztünk a megvendégelésükről…
18. 2016-ban is nyertünk a NEA-s pályázatainkkal: a működési pályázaton 900.000.- Ft-ot, a szakmai pályázaton 1.499.000.- Ft-ot nyertünk. A szakmai pályázattal egy 15 fős kortárssegítő tréning szervezésére és lebonyolítására vállalkoztunk, ez 2017. január 20-21-én lesz a terveink szerint. A MESE-ben a VGYNME-vel a sakk-klub folytatására, valamint a bridzs klub működtetésére. A szakmai program keretében a Salgótarjáni Civil Kerekasztal 4 fős delegációja 2016. szeptember 22-én Szombathelyre utazott egy Országos Civil Kerekasztalok találkozójára. A jól sikerült háromnapos rendezvény nyitónapján helyettes államtitkár úr is köszöntette a civileket a megnyitó rendezvényen.
19. A PHSZ ebben az évben is azt a megtiszteltetést és nem kevés feladatot kapta meg, hogy a Városi Civil Kavalkád rendezvényeihez 7 civil szervezetnek a Salgótarjáni Civil Kerekasztalon keresztül megítélt 200 EFt-os támogatásával elszámoljon. Ez a bankköltségek miatt kicsi ráfizetést eredményezett és rengeteg utánajárást követelt meg tőlünk.
20. A „Kocsmakvíz” a Sakkozzuk ki! Akciócsoport produktuma, ötlete, csakúgy, mint több olyan kezdeményezésük, melyeket támogatásra érdemesnek minősítettünk ebben az évben is: az országos Let’s colour 2016 verseny nyerteseként a Gagarin belső betonfalait színesítették ki számtalan önkéntes bevonásával. Ezévben a Sakkozzuk ki! akciócsoport 2 jelentős internetes szavazást is megnyert, az egyik 150.000.- Ft-os támogatásukat pénzügyileg a PHSZ bonyolítja.
21. Futó projektünk még a TESCO-s pályázat, melynek keretében a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetével egészségtudatosabb életvitelre kívánunk ösztönözni. Ez a programsorozat 2017. április 30-ig tart. A vásárlói szavazáson a PHSZ 400.000.- Ft támogatást nyert.
22. Az elmúlt évekhez hasonlóan több kisebb támogatást kaptunk SMJVÖ-tól. Ezen kívül  2016-ban több civil szervezet 200.000-200.000.- Ft-os támogatását pénzügyileg a PHSZ bonyolította le. Az első támogatás a civil hónap a 2. támogatás az Adventi programsorozat támogatására lett nyújtva.
23. 2 EU-s pályázatunkat is elutasították. Egyiket formai hibára hivatkozva, amely bosszantó, a másikat a túlzottnak ítélt – de egyébként nem bekorlátolt – tervezett képzési költségeink miatt. Tagszervezetünk, a MESE több pályázata viszont nyert, így a szokásos pörgés nem áll le.
24. Tagszervezetünk a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület is és a MESE is nyert a tanoda pályázatával. Az előzőben én vagyok a projektmenedzser. A projekt 2016. november 01-én indult, jelenleg a célcsoport toborzásán, a helyszín biztosításán dolgozunk. A kétéves projekt 28,8 MFt költségvetésből valósul meg. A MESE-tanoda hivatalosan 2017. január 23-tól fogad a 3100 Salgótarján, tanács út 2. fsz. 4. szám alatt felzárkóztatandó hátrányos helyzetű fiatalokat 3 tanító és egy szakmai vezető bevonásával. A „Nyitott könyv tanoda” 2017. március 14-én nyitja kapuit 3104 Salgótarján, Déryné út 1. szám alatti Csillagpontban, itt is 3 tanító és egy szakmai vezető segíti a tanulókat tanulásukban.
25. Tagszervezetünk, a MESE a családi védőhálós pályázaton is nyert, a projekt 2017. március 01-vel indul.
26. Ezévben is nyújtottunk be mind működési, mind szakmai pályázatot a NEA-hoz sakk és bridzs klub működtetésére, a Civil Kerekasztalok Országos Konferenciájának a megszervezésére.
27. Lassan lejár a kulturális közfoglalkoztatottunk munkaszerződése. Török Gábornét a Nemzeti Művelődési Intézet helyezte ki hozzánk. Katika sokat segített a PHSZ tevékenységének adminisztrálásában, a városi és a NEA-s pályázataink elszámolásában. Ezévben is megpályáztunk 1 főt, a foglalkoztatást már közművelődési megállapodás megkötéséhez kötik a Várossal, a megállapodás részünkről már alá van írva. Az OSAP jelentés ez évben kicsit több figyelmet kívánt tőlünk, sokat segített, hogy részt vettünk egy – a statisztika elkészítésével kapcsolatos – tájékoztatón.
28. A tanoda pályázatokkal kapcsolatosan is voltunk egy információs napon, nagyon bosszant, hogy a TÁMOP-os pályázatokhoz képest mit sem változott a helyzet: továbbra is homályosan és szakmailag nem kellőképpen alapos és konkrét indoklással és elvárásokkal ellátott pályázati felhívásokkal árasztják most el a pályázni kívánókat.