Tevékenységeink

  • Projektek generálása
  • Pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatok lebonyolításában aktív közreműködés, tanácsadás
  • Pályázatok elszámolásában segítségnyújtás, tanácsadás
  • Hátrányos helyzetű rétegek számára szabadidős-, kulturális-, egészség-prevenciós-, sport- programok szervezése és lebonyolítása, ifjúsági programok, táboroztatás támogatása
  • Civil szervezetek hálózatosodási folyamatában aktív közreműködés, együttműködések generálása
  • Munkaerő-piaci képzési programok szervezése, lebonyolítása

Rövidített, 2000 karakteres bemutatkozás:
Legfontosabb céljaink:
A Nógrád megyei civil szervezetek szakmai együttműködésének szélesítése, fejlesztése, közös projektek generálása, hozzájuk finanszírozási források felkutatása, a projektek megvalósítása, ezáltal a civil szervezetek hálózatba tömörülésének elősegítése.
Célcsoportjaink:
A hátrányos helyzetűek, fiatalok, nők, időskorúak és nyugdíjasok, valamint a testi-értelmi-érzékszervi sérüléssel élők csoportjai.
Eddigi tevékenységeink:
2013. nyarán 6 napos gyermektábort szerveztünk és bonyolítottunk le – szállással, ellátással, programokkal hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek és fiatalok számára.
2014-2015-ben a „Palóc térjátékok” című projektünket sikeresen megvalósítottuk. A térjátékokkal a hátrányos helyzetű családokban élő csellengő, netfüggő fiataloknak tudtunk interaktív, játékos formában testmozgással, és agytornával összekapcsolt alternatív szabadidős tevékenységeket biztosítani, közösségépítést végezni.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-os projektjéhez kapcsolódóan „Hatva hass!” címen 1,5 MFt-ot nyertünk. Az egészséges életmóddal kapcsolatos mini projektünk keretében receptkönyvet adtunk ki, aktívan bekapcsolódtunk a városi majális családi programjainak szervezésébe, helyet biztosítottunk a Vöröskereszt szűréseinek, a Magyar Rákellenes Liga rendezvényeihez.
2015-ben a város esélyegyenlőségi ÁROP-os pályázatában aktív szerepet vállaltunk.
A NEA 2015. évi működési és szakmai pályázatán is nyertünk: ifjúsági programokat, sakk- és bridzs klubot működtettünk. A szakmai pályázat keretében Iskolai Közösségi Szolgálati koordinátori és pályaorientációs képzéseket szerveztünk, munkaerő-piaci kulcskompetencia felméréseket készíttettünk, továbbá 3 megye civil vezetőit ültettük le egy kerekasztalhoz tapasztalatcsere céljából.
Évek óta a Szent Lázár Megyei Kórház különböző egészségmegőrző és prevenciós célú projektjeiben aktív szerepet vállalunk a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetével közösen.

1. 2012. 04.01-2014.05.30. között tagszervezeteink a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (MESE), és az Együtt Közösen Egymásért Egyesület (EKEE), továbbá a Palló Ifjúságsegítő Egyesülettel közös konzorciumban TÁMOP-525/B-s drogprevenciós projektjét bonyolítottuk számos civil szervezettel, önkormányzati, intézményi együttműködéssel, közösen. A projektben projektmunkatárs voltam. A projekt keretében a vásártéri drogprevenciós központban segítettünk azoknak a családoknak, akik gyermekei a szülők elfoglaltsága, vagy akadályoztatása esetén az utcán csellengve töltötték volna szabad idejüket. Mi alternatív lehetőséget biztosítottunk számukra a szabadidő hasznos eltöltésére. A vásártéri fiatalok csapatát klubfoglalkozások, sportprogramok keretében lefoglaltuk, segítettük tanulmányi előmenetelüket, korrepetáltuk őket, így sokan leérettségiztek, vagy sikeresen elvégezték középiskolai tanulmányaikat, elhelyezkedtek és többen családot is alapítottak közülük időközben.

2. Tagszervezetünk, a MESE TÁMOP-552-es, az önkéntesség elterjesztésére irányuló pályázatát, több tagszervezetünkkel közösen generáltuk. A projekt 2012.10.01-2013.09.30-a között tartott. E program keretében 2012.12.05-én megrendeztük az Önkéntesek Világnapja rendezvényt, 2013.05.04-én pedig az Esély Napi rendezvényt. A projekt menedzsere én voltam. A programsorozat keretében képzéseket szerveztünk a fiatalok és szüleik, valamint a fogyatékossággal élők számára. Az önkénteseink a sorstársainknak és a hátrányos helyzetben élő családok mindennapi életvitelének könnyítésében segédkeztek.

3. A MESE-ben 2013-ban lezárult a 12 hónapos TÁMOP-262-es belső szervezetfejlesztési projekt. A projekt keretében a munkaerő-piaci szolgáltatások közül a szociális információnyújtási és a munkaerő-piaci információnyújtási szolgáltatásainkat az OFA minősítetésében elfogadta. Koordinátor voltam a projektben.

4. A MESE-vel egy szlovák-magyar Interreg-es projektben is részt vettünk 2011. decemberétől. Az érdemi munkát – heves megyei civil szervezeteknek tanácsadás és szolgáltatások – az Életfa Környezetvédő Szövetség munkatársai végezték. A MESE megbízásából egy 10 hónapos tanácsadási, projektgenerálási feladatokat láttunk el sikerrel 2012. októberétől.

5. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a Nógrád Megyei Önkormányzat által működtetett Családi, Esélyteremtési és Önkéntes Házzal (CSEÖH), akik a szilaspogonyi Kőleves Fesztiválon 2 csapat részvételének megszervezését és lebonyolítását bízták Szövetségünkre 2013-ban.

6. A NITOR-VIA Kft-től megbízást kaptunk egy kórházi projekt fotódokumentációjának elkészítésére.

7. 2013.07.30-2013.08.04. között 6 napos gyermektábort szerveztünk és bonyolítottunk le – szállással, ellátással, programokkal – a Nógrád Megyei Gyermekbarát Egyesület megbízásából a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek és fiatalok számára. A program végén kisebb iskolakezdési csomagot is biztosítottunk a tanulók részére.

8. A Szent Lázár Megyei Kórháztól megbízást kaptunk a kórház 2013-2017. évi Egészségtervének elkészítésére. A megbízást alvállalkozók bevonásával végeztük el. Ezen túlmenően túrákat szerveztünk, egészségügyi állapotfelmérést végeztettünk alvállalkozók bevonásával és egészségtudatos előadásokat szerveztünk a TÁMOP-612, „Egészségesen az egészségügyben” projekt keretében. Egészségügyi szűréseket végző szakembergárda részére ellátást és a célcsoportok számára szűrő vizsgálatokat biztosítottunk az eGÉSZSÉG nevű TÁMOP-615-ös programban, melyben a kórház konzorciumi partnere volt a Nógrád Megyei Fejlesztési Ügynökségnek.

9. 2014.03.01-2015.02.28. között a „Palóc térjátékok” című projektünket sikeresen megvalósítottuk: SMCA-2013-0725-S azonosítószámon 5.334.976.- Ft-ot nyertünk a Svájci Civil Alap támogatásával. A programban több fogyatékos szervezettel együttműködtünk: MESE, Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete, Siketek (SINOSZ) helyi szervezete. A projekt keretében 3 főt foglalkoztattunk megbízási jogviszonyban, részmunkaidőben. Térjáték nevű programjainkkal a hátrányos helyzetű családokban élő csellengő, netfüggő fiataloknak kívántunk interaktív, játékos formában testmozgással, és agytornával összekapcsolt alternatív szabadidős tevékenységeket biztosítani, ezáltal igyekeztünk összeszokott közösségekké alakítani a fiatalokat és a szüleiket. Meghívásos focirangadóink legendásak voltak, és a térjátékok megrendezésének igénye esetenként azóta is vissza-visszatér.

10. Előadásokat tartottunk civil szervezetek részére a civil törvény és a PTK. módosításairól, a 2014. évi Norvég Civil Támogatási Alapos támogatásról. Többször is pályázatot nyújtottunk be a Norvég Civil Támogatási Alaphoz. Sajnos nem jutottunk tovább a 2. körre.

11. Pályázatot nyújtottunk be a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatához egy ÁROP-os városi projekthez kapcsolódóan meghirdetett mini projektre 3 MFt összegre. A „Hatva hass!” című pályázatunkon végül 1,5 MFt-ot nyertünk. Az egészséges életmóddal kapcsolatos mini projektünk keretében receptkönyvet adtunk ki, aktívan bekapcsolódtunk a városi majális családi programjainak szervezésébe, 200 adagos gulyással kedveskedtünk a szervezők és a fellépők népes csapatának, helyet biztosítottunk a Vöröskereszt szűréseinek, a Magyar Rákellenes Liga rendezvényeihez. A mini projekt keretében megvásárolt eszközöket (üstház, üst, bogrács, gázzsámoly, gázpalack és kellékeik) igény esetén családi rendezvényekhez civil szervezeteknek és baráti társaságoknak térítésmentesen kölcsönözzük.

12. Pályázatot nyújtottunk be a NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) működési és szakmai felhívására, valamint az NCSSZI ifjúsági felhívására. Az utóbbin nem nyertünk, de a NEA működési pályázatán nyertünk 350.000.- Ft-ot és a szakmai pályázatunkon 1.491.000.- Ft-ot. A NEA-s projektek segítenek sakk-klub, ifjúsági klub és bridzs klub keretében a hátrányos helyzetű családok számára a szabadidő hasznos eltöltésére alternatív lehetőségeket biztosítani. A szakmai projekt keretében munkaerő-piaci képzéseket szerveztünk. 15 fő 11-es részére pályaorientációs képzést, 15 fő civil vezető és középiskolai koordinátor részére pedig iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos képzést tartottunk. 5 fő részére munkaerő-piaci kulcskompetencia felmérést végeztettünk a fiatalok részére. Ugyanezen program keretében a napokban megszerveztünk Somogy-, Fejér, és Nógrád megyei civil vezetők részére egy szakmai tapasztalatcserét Salgótarjánban.

13. Salgótarján MJV Önkormányzata újabb ÁROP-os pályázaton nyert 32,27 MFt-ot járási esélyegyenlőségi programterv kidolgozására és járási esélyegyenlőségi kerekasztal létrehozására. A képzésekkel, workshopokkal és egyéb rendezvényekkel tarkított 7 hónapos projekt projektmenedzsere én voltam, a projekt 2015.11.30-án fizikailag lezárult.

14. A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház felkérésére és a Nógrád Megyei Önkormányzat megbízásából a térjátékokat szervezünk a megyében, és a Sakkozzuk ki! akciócsoport kocsma-kvíz játékát adaptáltuk az IKSZT-kben, ahol a tapasztalataink szerint nem csak a fiatalok, hanem több generáció méri össze tudását.

15. A 2016-os évi tavaszi fordulóban a városi civil pályázaton a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított Civil Alapból nyertünk 70.000.- Ft-ot, melyet a majális városi rendezvénye keretében használtunk fel.

16. 2016.09.24-én a MESE által rendezet Vásártéri Vásár és Fogyatékos Sportnapján sajnos nem voltak túl sokan. Szerénységem és Kiss József MESE-nél foglalkoztatott közhasznú munkatársunk segített főzni: 120 adag sűrű, rendkívül jól sikerült babgulyást főztünk, mindenki megelégedésére. A VGYNME-nél 15 fős gyengénlátó versenyző mérte össze a tudását, köztük több budapesti sakkozó. A nagy kavarodásban majdnem elfelejtkeztünk a megvendégelésükről…

17. 2016-ban is nyertünk a NEA-s pályázatainkkal: a működési pályázaton 900.000.- Ft-ot, a szakmai pályázaton 1.499.000.- Ft-ot nyertünk. A szakmai pályázattal egy 15 fős kortárssegítő tréning szervezésére és lebonyolítására vállalkoztunk, ez 2017. január 20-21-én lesz a terveink szerint. A MESE-ben a VGYNME-vel a sakk-klub folytatására, valamint a bridzs klub működtetésére. A szakmai program keretében a Salgótarjáni Civil Kerekasztal 4 fős delegációja 2016. szeptember 22-én Szombathelyre utazott egy Országos Civil Kerekasztalok találkozójára. A jól sikerült háromnapos rendezvény nyitónapján helyettes államtitkár úr is köszöntette a civileket a megnyitó rendezvényen.

18. A PHSZ ebben az évben is azt a megtiszteltetést és nem kevés feladatot kapta meg, hogy a Városi Civil Kavalkád rendezvényeihez 7 civil szervezetnek a Salgótarjáni Civil Kerekasztalon keresztül megítélt 200 EFt-os támogatásával elszámoljon. Ez a bankköltségek miatt kicsi ráfizetést eredményezett és rengeteg utánajárást követelt meg tőlünk.

19. A „Kocsmakvíz” a Sakkozzuk ki! Akciócsoport produktuma, ötlete, csakúgy, mint több olyan kezdeményezésük, melyeket támogatásra érdemesnek minősítettünk ebben az évben is: az országos Let’s colour 2016 verseny nyerteseként a Gagarin belső betonfalait színesítették ki számtalan önkéntes bevonásával. Ezévben a Sakkozzuk ki! akciócsoport 2 jelentős internetes szavazást is megnyert, az egyik 150.000.- Ft-os támogatásukat pénzügyileg a PHSZ bonyolította.

20. Futó projektünk volt még a TESCO-s pályázat, melynek keretében a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetével egészségtudatosabb életvitelre kívántunk ösztönözni. Ez a programsorozat 2017. április 30-ig tartott. A vásárlói szavazáson a PHSZ 400.000.- Ft támogatást nyert. Az elszámolásunk benyújtása megtörtént.

21. Az elmúlt évekhez hasonlóan több kisebb támogatást kaptunk SMJVÖ-tól. Ezen kívül 2016-ban több civil szervezet 200.000-200.000.- Ft-os támogatását pénzügyileg a PHSZ bonyolította le. Az első támogatás a civil hónap a 2. támogatás az Adventi programsorozat támogatására lett nyújtva.

22. 2 EU-s pályázatunkat elutasították. Egyiket formai hibára hivatkozva, amely bosszantó, a másikat a túlzottnak ítélt – de nem bekorlátolt – tervezett képzési költségeink miatt. Tagszervezetünk, a MESE több pályázata viszont nyert, így a szokásos pörgés nem áll le.

23. A Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület is és a MESE is nyert a tanoda pályázatával. Az előzőben én vagyok a projektmenedzser. A projekt 2016. november 01-én indult, jelenleg a célcsoport toborzásán, a helyszín biztosításán dolgozunk. A kétéves projekt 28,8 MFt költségvetésből valósul meg.

24. A NEA működési pályázatán 800.000.- Ft-ot, a szakmai pályázatán pedig 1.373.000.- Ft-ot nyertünk. A működési projektünkben az alaptevékenységeink mellett a bridzs és a sakk klubokat támogatunk. A szakmai projekt nagy eseményt tervez: 2017. október 06-ára Civil Kerekasztalok Országos Konferenciájának megrendezésére készülünk. Végül akadályoztatás miatt picit korábban: 2017. szeptember 29-30-án rendeztük meg a találkozót. Vendégelőadónk Gerencsér Balázs, a NIOK Alapítvány ügyvezetője, az adományozásról tartott előadást. A civil finanszírozás csökkenésével ez egy mindenki számára rendelkezésre álló lehetőség.

25. A SMJVÖ tavaszi civil pályázatán a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetével nyertünk 50.000.- Ft-ot. A PHSZ csupán pénzügyi lebonyolító volt. Így tavasszal a PHSZ saját jogon nem is pályázott a városi forrásokra. Most ősszel viszont pályáztunk a civil találkozó tetemes költségei egy részének fedezésére és nyertünk szintén 50.000.- Ft-ot.

26. A kulturális közfoglalkoztatottunk munkaszerződése lejárt. Török Gábornét a Nemzeti Művelődési Intézet helyezte ki hozzánk. Katika sokat segített a PHSZ tevékenységének adminisztrálásában, a városi és a NEA-s pályázataink elszámolásában. Ezévben is megpályáztunk 1 főt, a foglalkoztatást már közművelődési megállapodás megkötéséhez kötik a Várossal, a megállapodás részünkről már alá van írva. Az OSAP jelentés ez évben kicsit több figyelmet kívánt tőlünk, sokat segített, hogy részt vettünk egy – a statisztika elkészítésével kapcsolatos – tájékoztatón. A kulturális közfoglalkoztatotti státuszt megnyertük, most már a harmadik személyt helyezte ki hozzánk az NMI. Az első nyugdíjba ment, a második elment tanítani, a harmadik szerződése pedig immár hamarosan lejár.

27. A tanoda pályázatokkal kapcsolatosan is voltunk egy információs napon, nagyon bosszant, hogy a TÁMOP-os pályázatokhoz képest mit sem változott a helyzet: továbbra is homályosan és szakmailag nem kellőképpen alapos és konkrét indoklással és elvárásokkal ellátott pályázati felhívásokkal árasztják most el a pályázni kívánókat.

28. Az Országos KID Egyesület részére tartottunk workshop jellegű tanácsadást, ebből 150.000.- Ft bevételre tettünk szert. Az OKIDE is sokat pályázik és sok projektet bonyolít gyakorlatilag folyamatosan. Az ifjúsági munkaerő-piaci programok keretében felnőttoktatást is folytat. 15 engedélyeztetett civil tréningje, képzése van, akit érdekel jelezze, megküldöm a képzési listájukat.

29. 2019. november: ugrottunk az időben… A Tanodás programok időközben sikeresen lezárultak. Az elszámolása a MESE-nek elfogadott, a NYKOE-nak folyamatban van. Lezárultak a MESE további jelentős projektjei, részben a végelszámolás még tart.

30. A NEA 2018-as működési pályázatunk elszámolására most kaptunk hiánypótlást telefonon, melyet teljesítettünk. 2019-ben nem nyert a NEA-s összevont pályázatunk, az idén már benyújtottuk 3,8 MFt összegre szintén összevont pályázatunkat, melyben dominálnak a képzések.

31. A MESE beadott egy Interreg-V-ös SKHU/1601/4.1-es pályázatot, melynek keretében a mozgásukban korlátozott személyek részére az eurokulcs rendszer Nógrád megyei potenciális telepítési helyszíneinek a felmérésére kerül sor. Ezen kívül az eurokulcs intézményrendszerének bevezetési lehetőségét járja körül a pályázat, beleértve a rendszer telepítési költségeinek finanszírozására kidolgozandó konkrét javaslatokkal. A pályázatban Együttműködési Megállapodást csatoltunk be a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házzal és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével. Nyert a pályázat és 2017. szeptemberével el is indult. Októberben megkötésre került az alapszerződés, ez lesz az alapja a Hazai Társfinanszírozási Szerződés megkötésének, amelyhez kapcsolódóan előlegigényünket is benyújthatjuk. A 2017.09.21-i nyitó rendezvényünket az Európai Együttműködési Napon tartottuk meg, mely szintén jól sikerült. A kezdetek óta számtalan hazai és szlovák közös program volt, mely mindig jelentős látogatottság és érdeklődés mellett került megrendezésre. Jelenleg az elszámolás van folyamatban ennél a projektnél is.

32. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft és a MESE konzorciuma sikeresen pályázott a TOP-691-es pályázat keretében a MESE-ben 6 szociális munkás fog dolgozni azon, hogy egy eléggé szegregált területen 470 fős célcsoport részére szociális programokat, képzéseket, tréningeket és egészségtudatosságra ösztönző tanácsadásokat, életpálya kezdési tanácsokat, valamint számos szabadidős programot valósítsunk meg. A projekt 2017. január 01-én kezdődött és 30 hónapig tartott. Számos rendkívül sikeres programon és folyamatos tanácsadásokon vagyunk már túl, közösen működtetünk egy közösségi kertet, de minden sikerelemért nagyon meg kellett dolgozniuk az érintetteknek.

33. A Palóc Hálózati Szövetség és a MESE is tagja a Helyi Akciócsoportnak (HACS), az annak létrehozására és pályázatok kiírására és megvalósítására irányuló – a vidékfejlesztési Leader-programhoz hasonló konstrukciójú – beadandó pályázat konzorciumi partnereként (TOP-711-es projekt). A HACS-ot 5 önkormányzati, 5 forprofit és 5 nonprofit szervezet alkotja. A pályázatbenyújtásra került és 50 %-os támogatásban részesült. A beadott projektterveknek megfelelően gyakorlatilag meghívásos pályázatok kerültek kiírásra. A pályázatok beadási határideje június és augusztus. Mi a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetének szakmai megvalósításával egészségprevenciós pályázatot nyújtottunk be, melyet a HACS munkaszervezete és Bíráló Bizottsága támogatott. A napokban a pályázati dokumentációt feltöltöttem az EPTK felületre és 2019. október 22-én véglegesítettem, beküldtem a pályázatot. Most a MÁK Nógrád Megyei Igazgatósága ellenőrzi a benyújtott dokumentációt. Kedvező elbírálás esetén a MRLSA szakmai megvalósításával egy 18 hónapos, programokban és fejlesztő klubfoglalkozásokban nagyon gazdag pályázat kerülhet megvalósításra várhatóan 8,3 MFt támogatási résszel. Időközben megkaptam a hiánypótlási felszólítást is, mely hiánypótlás beküldésére 15 nap áll rendelkezésemre.

34. A további forráskeresés jegyében benyújtottunk egy összevont pályázatot a NEA-hoz is 3,8 MFt összegre, melyben csapatépítő, hálózatosodást segítő és elektronikus felületek használatát (ügyfélkapu, cégkapu) és pályázati felületek (Eper, EPTK) használatát segítenénk a tréningekkel. Ez utóbbi tréning tagszervezetünkkel, a VGYNME-vel közösen kerülne megvalósításra, az alapötlet az Övéké volt.

35. A „MESE a családok jövőjéért” védőhálós pályázat, amely 2017.03.01-én indult és 18 hónapig tartott, szintén lezárult. A számtalan projektelem talán kissé zsúfolttá tette a programot, a közösségfejlesztő elemek mellett a workshopok és a kiscsoportos foglalkozások színesítették a hátrányos helyzetű családok mindennapjait. A rendezvények, programok nagy érdeklődés mellett zajlottak.

36. 2019-ben tavasszal és ősszel is pályáztunk a SMJVÖ civil pályázatán és 25.000-25.000.- Ft összeget nyertünk működési költségeinkre.